منطقه ی عملیاتی دارخوین:1

 

 

 

 

منطقه ی عملیاتی دارخوین:1

 

راوی : یکی از رزمندگان اسلام

 

بعد از سقوط خرمشهر ، سپاه آغاجاری با فرماندهی محمد رضا دنبال

جبهه ای بود تا نیروهای رزمنده که در خرمشهر تجارب زیادی آموخته

 بودند ، برای دفاع از میهن عزیزمان بکار بردند.

دارخوین انتخاب شد. رحیم صفوی  و بچه های اصفهان در این جبهه

 مستقر بودند و محمد رضا به آنجا رفت و محل استقرار را مشخص نمود

و سپاه آغاجاری بار دیگر راهی شدند.

راهی جبهه ای دیگر. در میان بدرقه ی مردم و مادرانی که اشک می ریختند.

مسافتی زیادی را با ماشین طی کردیم. خسته رسیدیم به منطقه. نامش

 دارخوین یا مارد بود. در سنگر ها مستقر شدیم. کم کم با منطقه بیشتر آشنا

شدیم. عراقی ها در جلویمان پیدا بودند. اکثر مواقع به شدّت شلیک می

کردند.گلوله های خمپاره بعضی ها را مجروح کرد.

 

در آن موقع فرمانده ی کل قوا بنی صدر بود. یک سرهنگی را به همراه دو

 سرباز جهت نظارت بر کار ما به آن جبهه فرستاده بود. این سرهنگ کارش

نظارت بر کار ما بود و دو سرباز هم به عنوان گماشته کارهایش را انجام

می دادند. ما برای انجام حمله کانالی می کندیم تا از پشت سر عراقی ها

 در بیاییم. یکی از این سربازان بچه ی شهرستان بهبهان بود و نزد ما آمد که

 من هم می خواهم با شما در این عملیات شرکت کنم.

بچه ها به او گفتند که نمی شود.این حمله مخصوص بچه های سپاه است.

 او ناراحت شد و رفت. چندین بار دیگر می امد و ما را قسم می داد که

 بگذارید من هم در این عملیات شرکت کنم که جواب رد می شنید

 

/ 0 نظر / 5 بازدید