وصیت نامه پاسدار محمد قنواتی

 

 

باسمه تعالی

 

وصیت نامه پاسدار محمد قنواتی

 

به نام خداوند بخشنده مهربان و بنام آنکه در دست اوست

 

من اینک چند کلمه ای با شما سخن دارم ، اسلام حکم کرده است که باید نماز را با خشوع بخوانیم روزه بگیریم ، خمس و زکات بدهیم .به فقیران انفاق کنیم ، جهاد کنیم و خداوند می فرماید . اگر اینها را انجام دادید در ازای آن مزد خواهید گرفت. بلی هرکس خدا را پرستید ، آخرتش بهشت است و هر کس سر پیچی کند ، عاقبتش آتش. پس بترسید از آن روزی که هیچ کس فریاد رس ندارد. از آن روزی که همه در حال هراسند . اینقدر بدنیا نچسبید ، گول زیور آلات آنرا نخورید . دنیا نابود شدنی ست در هر حال و هر کجا که باشید ، مرگ به سراغ شما خواهد آمد . ای کسانی که مال ، فرزند و دنیا شما را فریفته است و دوست ندارید یک لحظه سختی بخاطر جهاد در راه از خانه خود دور شوید،  بدانید که اینها همه خواهند گذشت و هیچ کدام از اینها بدرد شما نمیخورند مگر اعمال نیکوی شما .

 

والسلام

محمد قنواتی

/ 3 نظر / 19 بازدید
لاله از اغاجاری

32سال از عمر نظام جمهوری اسلامی گذشت ایا مشکلاتی مثل فقر فرهنگی و مالی و اعتیاد و بیکاری و گرانی و غیره حل شد

لاله از اغاجاری

32سال از عمر نظام جمهوری اسلامی گذشت ایا مشکلاتی مثل فقر فرهنگی و مالی و اعتیاد و بیکاری و گرانی و غیره حل شد

لاله از اغاجاری

32سال از عمر نظام جمهوری اسلامی گذشت ایا مشکلاتی مثل فقر فرهنگی و مالی و اعتیاد و بیکاری و گرانی و غیره حل شد