زمین پر است ......

 

 

زمین پر است ......

 

تقدیم به شهیدان انقلاب اسلامی:

 

 

        شعر از مهدی باقر

 

هر چند قلب دشمنانت از کفر و کین پر است

                نام بزرگوار تو در چین و هند پر است

 

سرّ حلقه ی تمام بزرگان عالمی

               از احمد و محمد تو ، هر نگین پر است

 

بی گور و بی نشان شده اند اهل ظلم و جور

               از تربت شهید ره حق ، زمین پر است

 

ما را هراس نیست از  شمشیر دشمنان

           کز قطره های خون دلم ، آستین پر است

 

هر چند سجده نیست  مرا جز به درگهش

            از نور آفتاب خیالت ، جبین پر است

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید