پرواز سه نفره:

 

 

پرواز سه نفره:

 

دو فرزند آقای مداح از نیشابور به درجه ی رفیع

 شهادت رسیدند. خودش هم برای اعزام  ثبت نام

 کرد. مانعش شدند که دو فرزندت شهید شده اند و

  صلاح نیست شما بروید. آنقدر اصرار کرد که او را هم

  اعزام کردند و چند روز بعد هم او به فرزندان شهیدش

  ملحق شد.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید