قسمتی از پیام شهید هوشنگ مطوری :

http://www.khavaranshop.com/

 

قسمتی از پیام شهید هوشنگ مطوری :

 

ای ملت،  تنها امید امام به خدا و شماست. امام را در یابید و

مبادا از بیعت با حضرتش سر باز زنید  و به یاد آورید سر نوشت

 مردم کوفه و بی وفائیشان و شکستشان را . از همه ی  شما ،

 ملت شهید پرور می خواهم که از روحانیت متعهد مسئول پیروی

 کنید. چرا که چراغ راه و راهنمایی هستند که ما را به هدف

نزدیک تر میسازند. اگر می خواهید به هدف برسید و قلب همگی

 شما جهت رسیدن به هدف می تپد ، روحانیت را تنها نگذارید که

 از قافله ی انسانیت عقب می مانید و یا به جلو می روید که هر

دو برابر با نابودی شماست. در تمام مسائل بکوشید و مسئولین

را یار و یاور باشید و کمتر مشکلات را به رخ بکشید و خدا شاهد

است همگی مسئولید،  برای آنها محرم راز باشید نه خودتان برملا

کنندگان مشکلات و کمبود ها باشید.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید