شهاددت در نماز

 

شهادت در حال نماز:

 

شهید سید عباس سادات از شهدای آغاجاری

 

 به نماز علاقه ی زیادی داشت و هنگامی که اذان گفته می شد ، بلافاصله وضو و نماز می خواند و در جبهه هم همین رویه را ادامه داد و در   جبهه ی محمدیه هنگامی که صدای اذان بلند شد ، نمازش را با خشوع زیادی آغاز کرد. همیشه هنگامی که او نماز می خواند ، همه مجذوب او می شدند  در حین سجده و در نماز، ناگهان خمپاره ی 60 به زمین نشست و عباس به سجده ی همیشگی رفت و  به آسمان پر کشید.

مزارش اکنون در آغاجاری یاد آور آن حماسه ها است...

 

یادش گرامی باد.....

 

 

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
آزاد

جواد ضحاک را کشتند . همان هایی که خبرنگار سر می برند ، مکتب می سوزانند ، اسید می پاشند و سرزمین ویران می کنند اینبار ضحاک را به قتل رساندند. ضحاک ، رئیس شورای ولایتی بامیان ، بامیانی که مردمانش به ناچار سرک ها را کاهگل کردند و چراغ شبانه شان ، ماه تابان شد . بامیان ، زادگاه بودایی که از شرم فروریخت باز باید مرگ ضحاک را به عزا بنشیند ! چرا که طالبان افغان، تحمل پذیرش انسانهایی که از قوم “وزین پشتون” نیستند را ندارد . چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com