خدا حافظ لبنان:

چند روزی که در مرخصی به سر می برد،

 

با اصرار خانواده و طی  مراسمی ساده ازدواج کرد

 وچند روز بعد باز به جبهه برگشت.

+++++++++++++++++

در دانشگاه اهواز پذیرفته شد و مدتی رفت تا درس بخواند ولی

وقتی شنیدعملیات در پیش است ُ - دانشگاه را رها کرد تا باز

 هم در عملیات باشد و به همراه دوستانش.

++++++++++++++++++++++++

همیشه نماز را اول وقت برپا می داشت و پس از نماز با صوت

دلنشین قرآن تلاوت می کرد. هرگز مسئولیتهایش را در سپاه

و جبهه ابراز نمی کرد. کمتر کسی می دانست که او فرمانده

مهندسی سپاه ناحیه خوزستان است.

+++++++++++++++++++++++++++++++

او در هفدهم اسفند ماه 1371دراین عملیات افتخارآفرین اطفای حریق

 چاهی که بر اثر انفجارگروهک منافقین برای خدمت به اربابان خود

 در چاه شماره ۵۰ اهواز ایجاد شده بود -   با کشش ایجاد شده به

داخل آتش فوران شده  کشیده شد و در مقابل بهت و حیرت دوستانش

که شاهد   به شهادت رسیدن او بودند و کاری هم از دستشان بر

نمی آمد به به ملکوت اعلی پرواز کرد.

و نزد دوستانش رفت.

نزد اسماعیل - فرهاد و ..... 

/ 0 نظر / 5 بازدید