شهید اسماعیل مختاری

 

 

 

 

شهید اسماعیل مختاری

 

 در جبهه به عنوان پاتک زن معروف بود. بارها به پشت  سنگرهای عراقی

می رفت و ضمن شناسایی بسیاری از وسایل آنان را با خود به جبهه می

آورد. روح بلندش در عملیات فرمانده ی کل قوا ، خمینی روح خدا

آسمانی شد. پیکر مطهرش تا مدتها بین نیروهای ایرانی و عراقی بود و با

پیشروی رزمندکان اسلام به منطقه  ی  آغاجاری منتقل شد و پس از تشییع

در اصفهان به خاک سپرده شد.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید