روز شمار جنگ در سپاه آغاجاری۲

 

 

 

روز شمار جنگ در سپاه آغاجاری۲

 

از : همچون پرنده ای در پرواز »

 

در تیر ماه ۱۳۵۸ سپاه آغاجاری در امیدیه فعالیت خود را آغاز

 نمود و شهید اسماعیل دقایقی افتخار اولین فرماندهی  

 سپاه را پیدا کرد.هسته ی اولیه ی سپاه او بود و محمد  

 رضا (ایرانپور) کریم ، قدرت و محمدی و دو نفر دیگر. بعداً  

 دیگر دوستان را هم جذب نمودند و با گروهی از مخلص ترین 

  افراد راه اندازی شد...

 آموزش نظامی سپاه آغاجاری – امیدیه  در منطقه ای به  

 نام دره عباس صورت می گرفت ... در اسفند ماه ۱۳۵۸  

 کریم نساج از طرف سپاه امیدیه برای یک دوره ی  سه  

 ماهه به تهران رفت. ..

 در فروردین ۵۹ در حالی که ضد انقلاب فعالیتش را در  

 خرمشهر شروع نموده بود ، با تقاضای سپاه خوزستان ،  

 سپاه آغاجاری اقدام به اعزام نیرو به خرمشهر نمود که به 

  سپاه خرمشهر کمک کنند...

 یاد تمام حماسه آفرینان گرامی باد. 

 

 

  

/ 0 نظر / 5 بازدید