قسمتی از سخنان شهید حمید ململی:

 

 

 

قسمتی از سخنان شهید حمید ململی:

 

از زنان و دخترانی که  حجاب را حفظ نمی کنید ،

 

 می خواهم که  حجابتان را حفظ کنید . هما نطور ی

 

که چتری را روی ماشین می کشند تا  صدمه به او 

 

وارد نشود ، حجاب هم برای حفظ شما خواهران عزیز

 

است.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید