پرواز جانباز بروجردی

http://www.khavaranshop.com/

 

 

 

پرواز جانباز بروجردی

 

مروت علی بخشی جانباز 75 % بروجردی که تاب تحمل دوری  

رفیقان شهیدش را نداشت ، به ملکوت پرواز نمود و بر روی

دوش مردم بروجرد تشییع و به خاک سپرده شد. این جانباز در

سال 1365 در بمباران هوایی رژیم عراق دچار قطع نخاع گردید.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید