از سخنان شهید علی سالاری

 

از سخنان شهید علی سالاری

 

با گمراهان نباشید تا بدنام نگردید.

 سخن چین نباشید که مایه بدبختی

 انسان است.

 از قول دیگران نقل قول نکنید که

 گناه دیگران بر دوش شما خواهد

بود.

 براهل قبور بگذرید تا شمارا به یاد مردن

بیندازند.

 مرگ را فراموش نکنید که مایه افتخار

است.         

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید