قسمتی از سخنان شهید منوچهر بهمئی

 

 

قسمتی از سخنان شهید منوچهر بهمئی خطاب

                       به گروهک ها:

 

برادران فریب خورده:

 به شما که گول آمریکا را خورده اید می گویم که بنشینید و

 یک دقیقه به آینده خود فکر کنید که چرا برادران خود را در

 خیابانها   می کشید شما دم از اسلام راستین می زنید، 

چرا رهبرانتان نیاستادند تا بقول خودشان اسلام راستین را

پیاده کنند . می دانید چرا نایستادند،  چون هدفی نداشتند

 و ایمانی.

 بدستور اربابشان آمریکا این حرفها و کارها را می کنند. دیدید

 که فرار کردند و به سوی پایگاه بزرگترین جنایت کاران ،  دزدان

 سیاسی رفتند و هر روز برای اسلام و امت شهید پرور تو طئه

   می چینند و این را بدانید که خدا شاهد است که اگر بر نگشتید

 و توبه نکردید ،  توسط همین امت دستگیر خواهید شد یک

 لحظه به خود آئید .

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید