شهیدی که پیکرش پیدا نشد

زندگیت برس.

چیکار داری به جبهه بروی. اگر خمپاره دست و پایت را قطع کرد

 و یا ناقصت کرد ُ چه می کنی ؟

می گفت : من برای رضای خود می روم. دشمن به کشورم

حمله کرده  و این مردانگی است که من در فکر خودم باشم

و رفت.

چندین عملیات شرکت کرد.

درعملیات فتح المبین شب قبل از حمله یکی از رزمندگان

می گوید : منتظردستور حمله بودیم.دیدم در آنجا و آن منطقه ی

پر وحشت و شب سرد ُ - قرآنی در دستش است و می خواند.

اشک در چشمانش حلقه زده بود.گفتم. موقع حمله است و دیگر بس

است.

گفت : قرآن به انسان روحیه می دهد و انسان را در راهش

مصمم می کند.

در ۱۸/۱۱/۹۲ و در میدان مین فکه هم موقعی که کار درمیدان

مین مشکل شده بود ُ چند نفرفدایی خواستند تا روی میدان

مین بروند و راه را برای دیگر رزمندگان باز کنند و محمد علی

هم کاندیدا شد.

مصمم. با الهام از قرآن.

قرآنی که همیشه همراهش بود .

از آن  الهام می گرفت .

 و رفت.

همراه با دوستانش.

خندان برروی میادین مین.

چند لحظه بعد پیکرش در گوشه ای افتاد.

خونین و در هم شکسته .

پیکر شهید محمد علی رفیعی نژاد به دلیل رفتن بر

 روی مین تاکنون شناسایی و بازنگشته است .

 همه ی شهداء

در میادین مین اجسادشان بر جای مانده بود 

و به شهرمان بازگشتند ولی جای محمد علی خالی است.

مشخص نیست کجا دفن شده است  ولی یادش

همیشه جاودان است .

هر جا که دفن شده باشد ُ - فرقی  نمی کند.

و مطمئنا در کنار ابا عبدالله الحسین (ع)

 آرام گرفته است.

 یادش گرامی و جاوید باد.

/ 0 نظر / 3 بازدید