یادی از یادگاران دفاع مقدس آغاجاری ۱

 

 

 

علمدار و موذن: 

 

 

 

نامش عباس بود و علمدار سپاه آغاجاری و امیدیه بود.

 

در جلوی سپاه با پرچمش حرکت می کرد و دیگران با نظم

 

پشت سرش حرکت می کردند. سپاه آغاجاری - امیدیه

 

در دارخوین و منطقه عملیاتی مستقر بود و منتظر عملیات.

 

خرداد سال ۱۳۶۰ . با آن هوای گرم جبهه تا موقع اذان

 

می شد - با صدای بلند اذان می گفت و همه برای نماز

 

می شتافتند. او در عملیات فرماندهی کل قوا و به همراه

 

تعدادی از دوستانش  آسمانی شد.

 

آری حیف بود عباس  و دوستانش در بستر بمیرند 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

  

 

 

 

مادر چشم انتظار

 

 

 

 

 

یحیی در عملیات  مفقود الاثر  شد.

 

 مادرش که چشم انتظار بازگشت پیکر مطهرش بود

 

، هر وقت که خبربازگشت پیکر  شهداء را می شنید ،

 

 به مسیر حرکت شهداء می رفت تا شاید  پیکر  فرزندش

 

 را بیابد و سرانجام پیکر فرزندش به شهرمان بازگشت

 

و بعد از مدتی مادرش هم با فراغ خیال  در کنار فرزند

 

شهیدش آرمید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید جواد طیبی تیر بارش را به طرف هواپیمای عراقی 

 

 

 

 گرفته و تمام تیرهایش را به طرف  هواپیما شلیک کرد 

 

 

 

 و ناگهان دودسیاهی  از هواپیما بلند شد و به  

 

 

 

طرف آب های هور الهویزه فرو رفت. 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 عاشق نماز   بود. 

 

 

 

  با راز و نیاز ارتباط حسنه ای داشت. 

 

 

 

مادرشهید عباس کاظمی به دانش آموزانی که در سالگرد 

 

 

 

 شهادت شهید به دیدنش رفته بودند گفت : 

 

 

 

 

 

به تمام دانش آموزان به ویژه دختران سفارش می کنم خون  

 

 

 

شهیدان را با حجاب اسلامی و بر پا داشتن نماز بطور احسن 

 

 

 

 پاس دارند.این خواسته ی فرزندم عباس است. 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

یاد همگی آنان گرامی باد

 

/ 0 نظر / 14 بازدید