شهدای تیر ماه آغاجاری

++ شهید غلامرضا جهانگرد  ، شهادت  در عملیات بزرگ رمضان

در شرق بصره(کوشک )در تاریخ 23 / 4 / 1361

++ شهید ایرج کاکاخانی ، شهادت  در عملیات بزرگ رمضان

 در شرق بصره( کوشک )در تاریخ 23 / 4 / 1361

++شهید اسماعیل دشمن زیاری شهادت  در عملیات بزرگ رمضان

 در شرق بصره ( کوشک )در تاریخ 23 / 4 / 1361

++ شهید اردشیر کریمی مطلق شهادت  در عملیات بزرگ

 رمضان در شرق بصره( کوشک )در تاریخ 22 / 4 / 1361

++ شهید منوچهر بهمئی ، شهادت  در عملیات بزرگ رمضان

در شرق بصره( کوشک )در تاریخ 23 / 4 / 1361

 

++شهید جمشید اورنگی شهادت در تاریخ 21 / 4 / 1367 

در منطقه نهر عنبر

 

++ شهید اکبر فرهادی ، شهادت در تاریخ 4/4/1367 در

جزیره ی مجنون

 

++ شهید احمد رضا احمدی  ، شهادت در تاریخ 4 /4 / 1367 

و در جزیره ی مجنون

++ شهید ابراهیم مطوری ، شهادت در تاریخ 4 / 4 / 1367 ،

 در جزیره ی مجنون

 

++ شهید نصر الله قنواتی ،شهادت در تاریخ 25 / 4 / 1365 و در فاو

 

++ شهید علیرضا صادقی ، شهادت  در تاریخ 17 / 4 / 1365

و بر اثر بمباران پالایشگاه بید بلند

 

++ شهید رستم دیلمی ، شهادت در تاریخ 31 / 4 / 1367  و در

سومار

 ++ شهید حبیب الله آباد در تاریخ 4 / 4 / 1367 و در جزیره ی مجنون

 

++ سرباز شهید  رضا آقاجری  در تاریخ 4 / 4 / 1367 در طلاییه

 

++ سرباز شهید مهدی باصری  در تاریخ 31 / 4 / 1367 در سومار

 

++ محمد قنواتی  در تاریخ 28 / 4 / 1367 در بمباران پتروشیمی ماهشهر

 

/ 0 نظر / 6 بازدید