خصوصیات اخلاقی شهید علی مزاری:

 

 

 

خصوصیات اخلاقی شهید علی مزاری:

 

بسیار خوش اخلاق ، مؤدب و مهربان بود. با همه با ادب و احترام برخورد می کرد. لبخند همیشه بر لبش بود. فرایض دینی را از کودکی بموقع انجام می داد. نماز را در اول وقت و به جماعت می خواند. روزه اش را از قبل از رسیدن به سن تکلیف بجای می آورد. حضوردر راهپیمایی ها و مراسمات مذهبی را برای خود تکلیف می دانست. غیبت پشت یر دیگران را بد می دانست و از آن دوری می کرد و در یک جمله:

 استاد  اخلاق عملی و الگویی برای خانواده ، دوستان و فامیل بود.

شهادت شایسته ی او بود و حیف بود که علی به مرگ عادی از دنیا برود.

شهادتش مبارک ، راهش گرامی باد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید