شهید سیروس اشتری لرکی :

 

 

آموخت. این چنین شد که وی در شب های تنهایی خویش، با خامه خیال بر صحیفه دل نقش دلدار می کشید و با سودای عشقش هستی را رنگین می کرد و بر آن بود تا زیباترین نشان را بر پیکر هستی نشاند آنگونه که تحسین همگان را برانگیزد؛ پس سر در امر دلدار سپرد تا هر چه او گوید به دیده منت به جای آورد.
دوران تحصیل را در مدارس و در منطقه ی آغاجاری طی نمودو همراه با همسالانش رشد و نمو نمود تحصیلتش راتا دیپلم ادامه دارد

او خدمت سربازی را طی نمود و به جرگه ی متاهلان پیوست و کار را با جدیت دنبال نمود.

هنگامی که صدام به دستور اربابان خود به کشورمان حمله کرد ، در سنگر اقتصادی به تلاش های خود ادامه می دهد زیرا احساس می کرد باید هر چه بیشتر به کشور خود خدمت نماید.

سرانجام در تاریخ 24 اردیبهشت    بر اثر بمباران در لارک اذن دخول در حرم کبریا را پیدا نمود.

همسرش در مورد او می گوید :

 

او واقعاً مردی مومن بود.

 

روحش شاد باد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید