عکس هایی از حضور رزمندگان آغاجاری در جبهه ها 4

 

 

عکس هایی از حضور رزمندگان آغاجاری در جبهه ها 4

 

اعزام به جبهه گردان اغاجاری

 

اعزام به جبهه گردان اغاجاری

 

اعزام به جبهه گردان اغاجاری

شهیدقاسم جمعه پورنیان و بهنام سیروس در جبهه :

اعزام به جبهه گردان اغاجاری:

اعزام به جبهه گردان اغاجاری:

یادشان جاوید باد.

/ 0 نظر / 39 بازدید