برگزاری کنگره ی شهدای ترور و شهید عبدالرسول سادات

تلاوت آیات قرآن شروع گر برنامه بود و سپس جانشین سپاه ناحیه ی

 آغاجاری خیر مقدمی به حضار ارائه نمود.

مدیر ایثارگران شهید رسول سادات شیراز هم قطعه شعری در وصف شهداء

قرائت نمود و مداح اهل بیت عصمت و طهارت ، امام هم با قرائت اشعاری

 در وصف شهداء  گرمی بخش  کنگره ی شهداء بود.

آقای سنایی ، از شعرای استان ،  اشعاری در وصف شهدای جنگ قرائت

نمود و در ادامه آقای زمضان لطفی از دوستان و همرزمان شهید عبدالرسول

 سادات به بیان خاطراتی از زمان حضور  شهید در آغاجاری پرداخت و سپس 

 اظهار داشت:

زمانی در اهواز خانم ارمنی بدون حجابی را شهید سادات دید. با احترام

نزد وی رفت و از آن خانم خواست که حجابش را رعایت کند.

 آن خانم گفت:

من تبعه ی ایران نیستم و ارمنی هستم.

شهید عبدالرسول سادات چند لحظه رفت و با روسری آمد و به او داد و گفت:

تا زمانی که در ایران هستی باید قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنی

در ادامه آقای حیدر ملحانی اظهار داشتند :

یاد مرحوم حاج آقا مطلق (ره) را گرامی می داریم. آن مرحوم الهام گر بسیاری

 از شهداء   بودند،  مخصوصاً نمازهای جماعتی که آن مرحوم قبل و بعد از

انقلاب  در مسجد برگزار می گردند. شهداء راه را خوب شناختند و توانستند

 راه قرب الهی را بپیمایند.

  

/ 0 نظر / 33 بازدید