وصیت نامه ی شهید اسماعیل گودرزی از شهدای آغاجاری

 

           

          باسمه تعالی

 

وصیتنامه  شهید اسماعیل گودرزی

 

شهادت آرزو ی من است و آرزوی هر مسلمان

 

واقعی 0

 

خواهران و برادران و پدر و مادر عزیزم شاید باور

 

نکنید ولی من اکنون زنده و از این دنیا دور و با

 

نشاطی غیر توصیف و در پناه خدا بسر میبرم و

 

من اکنون در وصیت به آن عملی که خود درست

 

از عهده آن بر نیامده ام ،شما را توصیه می کنم و

 

آن تقواست.

 

 از پدر و مادرم می خواهم به جای گریه و

 

عزاداری مجلس شادی راه ،بیندازند. تقوا را نصب

 

العین خود قرار دهید 0

 

                     والسلام

 

  اسماعیل گودرزی

 

                   

/ 10 نظر / 10 بازدید
یک ایران پرست

ما مسلمان نیستیم ما ایرانی مسلمان هستیم صحیحش این است هموطن

یک ایران پرست

ما مسلمان نیستیم ما ایرانی مسلمان هستیم صحیحش این است هموطن

یک ایران پرست

ما مسلمان نیستیم ما ایرانی مسلمان هستیم صحیحش این است هموطن

یک ایران پرست

ما مسلمان نیستیم ما ایرانی مسلمان هستیم صحیحش این است هموطن

یک ایران پرست

ما مسلمان نیستیم ما ایرانی مسلمان هستیم صحیحش این است هموطن

یک ایران پرست

ما مسلمان نیستیم ما ایرانی مسلمان هستیم صحیحش این است هموطن

یک ایران پرست

ما مسلمان نیستیم ما ایرانی مسلمان هستیم صحیحش این است هموطن

یک ایران پرست

ما مسلمان نیستیم ما ایرانی مسلمان هستیم صحیحش این است هموطن

یک ایران پرست

ما مسلمان نیستیم ما ایرانی مسلمان هستیم صحیحش این است هموطن

یک ایران پرست

ما مسلمان نیستیم ما ایرانی مسلمان هستیم صحیحش این است هموطن