روزی که همه خوشحال بودند

 

روزی که همه خوشحال بودند

روزی که مردان بزرگ شهرمان  پس از سالها غربت به آغاجاری

آمدند  و خنده را بر لب همه نشاندند. روزی که :

فتاحی - رضا آقا محمدی - علی اکبر افزون- دهدشتی-

رستم داودی - گوجانی- صادق بهمئی- کریمی- صفایی

حسین ملحانی - محمد قادری- اردشیر روغنی-کریم داودی

زنگنه- طیبی- اسماعیلی-نریموسی- علیر ضا  احمدی

لطیف ادهمی- سرمکس- قباد علی ولی پور - عبدالله قادری

بنیادیان- اردشیر بوستان افروز- گودرزیان- علی کاظمی

رفیعی- عبدالرضا کاظمی - موسی ولی پور - خدابخشی

حمیدر رضا شجاع- محمدی- مظهری- زارعی- رضا مردانه

عبدالرضا احمدی- موسی سیفی- اسماعیل بهمئی

داریوش بهمئی - سامانی  آمدند . این یادگاران شهداء

کسانی که با شهداء رفتند و پس از سالها اسارت و شکنجه

بازگشتندتا روایتگر شهداء باشند.

این روز بر همه ی مردم اغاجاری مبارکباد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید