از وصایای شهید قدرت الله علیدادی :

 

 

 

 

از وصایای شهید قدرت الله علیدادی :

غافل از خدای خود نشوید، هر چه نعمت داریم از آن خداوند بزرگ است.

وی درباره حمایت از رهبری در وصیتنامه خود آورده است، قدر رهبر کبیر را

بدانیم، ببینید در لبنان مسلمانان را چرا می‌کشند، چه مظلومانه و غریبانه

 آنها را تکه تکه می‌کنند و هیچ امنیتی نیست، مال و جان و ناموس آنها

همیشه در خطر است. ببینید چگونه ظالمان و جباران به ملت‌های تحت

ستم مفاسد را تحمیل و آنها را وادار و عادت به فساد می‌کنند

 

/ 0 نظر / 5 بازدید