از سخنان سردار رشید اسلام شهید عین الله آور:

 

 

از سخنان سردار رشید اسلام شهید عین الله آور:

 

اگر زمانی شهید شدم و جسد م را نیاوردند ناراحت

 

نباشید، چون هر کجا که من افتاده و به شهادت

 

 رسیدم ،همانجا زمین خداست

/ 0 نظر / 5 بازدید