وصیت نامه ی شهید اسماعیل کنار کوهی:

 

 

 

 

 

 وصیت نامه ی شهید  

            اسماعیل کنار کوهی:   

 

به دعای کمیل ها  بروید و همچنین به  

برادرانم بگویید که مسجد ها را خالی  

نگذارید و امام بزرگوارمان را تنها نگذارید  

و  چه زیبا است آگاهانه به پیشواز  

شهادت رفتن ، چه شیرین است جان  

دادن در راه خدا و چه عظیم است  

تکلیف دفاع از اسلام و مسلمین .

 

/ 0 نظر / 12 بازدید