روز شمار جنگ در سپاه آغاجاری ۱۶ :

کوچه ها را پشت سر می گذاشتند و به جلو می رفتند.

 

کریم گروه را به دو دسته تقسیم کرد:

 

خودش به همراه چهار نفر در یک دسته.

 

قدرت و حمید و 3 نفر دیگر در یک گروه.

 

تیم قدرت علیدادی از بقیه فاصله گرفت و صدای انفجار

 

بلندی شنیده شد. کریم و افردش نقش زمین شده بودند.

 

 گلوله ی توپی وسط آنها خورده بود.آنها لت و پار شده

 

بودند.چهره ی هیچ کدامشان قابل شناسایی نبود.کریم

 

 سرش رفته بود.وضع بقیه هم بهتر از او نبود.قدرت آنها را

 

سوار جیپ کرد و پیکر 6 شهید را تحویل دادند.

 

و دو روز بعد پیکر شهداء به امیدیه منتقل شد و با شکوه

 

 تمام تشییع شد و در بهشت زهرا آرام گرفت.

 

یاد تمام حماسه آفرینان گرامی باد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید