روز شمار جنگ در سپاه آغاجاری 13 :

 

 

که نیروهای ایران در پشت سرش باشند.گلوله ی بعد یک نفر بر را هدف قرار داد. درگیری تا تمام شدن آخرین گلوله ها ادامه داشت. بعد از اتمام گلوله به عقب برگشتند.ترکشی هم به عظیم اثابت کرد. به کمر عظیم خورد. اما به روی خودش نیاورد و بچه ها را هدایت می کرد. دشمن به شدّت آنها را گلوله باران می کرد. عظیم در فکر بود که بچه ها را از محاصره نجات بدهد وگرنه همه یا  اسیر می شوند یا شهید.چون مهمات نداشتند که بخواهند با دشمن بجنگند... عظیم فکری به ذهنش رسید. بچه ها را از کنار بارانداز عبور داد و حرکت کردند و نمی دانستند که به نیروهای خودی می رسند یا به دشمن. سه نفر از نیروها جا مانده بودند و عظیم بچه ها را روانه کرد و خودش برگشت تا آنها را پیدا کند.بعد از پیدا کردن آنها در همان مسیر بچه ها به عقب برگشتند. برگشتی که در کمال نا امیدی بود.

 

یاد تمام حماسه آفرینان گرامی باد.

/ 0 نظر / 5 بازدید