تشویق همسر برای رفتن به جبهه:

 

تشویق همسر برای رفتن به جبهه:

از سخنان شهید غریب ولادت:

 

از همسر خود می خواهم که اگر شهید شدم ناراحت نشود وهرگاه

خبر شهادت مرا شنید باید افتخار کند چون به آرزویم رسیدم

وتشکر می کنم که مرا برای رفتن به جبهه تشویق نمود .....

 

/ 0 نظر / 6 بازدید