قدرت آرامگاه شهداء:

 

        

قدرت آرامگاه شهداء:

 

شبکه ی خبری راشا تو دی در گزارشی از بهشت زهرای تهران

 

اعلام کرد:

 

آرامگا ههای شهیدان یک بعد قدرت ایرانی ها حتی بیشتر از

 

قدرت هسته ای هستند و بسیاری از مردم هنگام زیارت آرامگاهها

 

از خداوند می خواهند که آنها هم در راه خدا شهید شوند. آنها

 

دعا می کنند و خیرات می کنند. مردم حضور خدا را بر مزار آنها

 

احساس می کنند. در اینجا مردم از هر قشری    

 

حضور دارند ........

 

 

کیهان  ١۴/١٢/٨٩

           

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید