زندگینامه شهید مصیب عباسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگینامه شهید مصیب عباسی

 

 

شهید مصیب عباسی در آذرماه سال 1345  

 

در شهر شهید پرور و قهرمان امیدیه درخانواده ای 

 

 مسلمان در یکی از خانه های کارگری بدنیا آمد 

 

 در سن هفت سالگی دوران ابتدایی را شروع  

 

کرد  و در سن یازده سالگی  دوره تحصیلی 

 

   راهنمایی که همان دوران شکوفایی او بود 

 

 آغاز  شد. 

 

 برادر شهید عباسی در گروه فرهنگی بسیج 

 

 به کار تئاتر پرداخت ودر نمایشنامه (حر) نقش 

 

 فعالی داشت. سال 57 اوج انقلاب، سهید 

 

 مصیب  در سال 57 با عظمی راسخ واراده ای 

 

 پولادین در تظاهرات بر علییه نظام کثیف 

 

 شاهنشاهی شرکت می کرد . 

 

او با همکاری دیگر دوستان خودش درشعارهای  

 

 دیواری سهم بزرگی در رابطه با انقلاب داشت 

 

 پس از اینکه رژیم شاه سرنگون شد در مساجد 

 

 به همراه دوستانش به تعلیم قرآن وآموزش 

 

 عقاید  اسلامی روی آورد. 

 

 شهید مصیب در رابطه با مسائل جامعه در آن 

 

 موقع حساس بود با خانواده اش به صخبت  

 

می  نشست وبا پدر ومادرش به تبادل نظر 

 

 می پرداخت  درآن موقع شهید سیزده سالش 

 

 بود.او  دارای هوشی سرشار بود واستعداد 

 

 کافی  را برای درک مسائل داشت روی حرکاتی 

 

 که می کرد فکر می کرد وبعد تصمیم خودش را  

 

می گرفت  در دهه دوم سال 57 در اوایل مهر ماه 

 

  بعد از پیروزی انقلاب 22 بهمن برادر شهید 

 

 مصیب  پس از آنکه این انقلاب در 22 بهمن پیروز 

 

 شد همیشه در فکر رضای خدا وجهاد در راه خدا  

 

بود تمام خوبی های خودش را کنار می گذاشت 

 

 وبه گناهانش  می اندیشید وپس از فرمان 

 

 انقلابی امام در رابطه با تشکیل سپاه وسپس 

 

 جهاد وبسیج به فکر خدمت کردن که همان 

 

 وظیفه الهی بود رسید وپس از یک دوره یک هفته 

 

 ای فنون نظامی را فرا  گرفت .شهید  موقعی که 

 

 از دوره برگشت از همان موقع نور از صورتش 

 

 می  تابید واعمالش در رابطه با خدا بود ویک 

 

 سال  گذشت و جنگ شروع شد . 

 

 شهید  در بسیج شروع به انجام وظیفه کرد وپس 

 

 از مدتی در امور تبلیغات وامور فرهنگی بسیج 

 

 قرار  گرفت او به همراه دوستانش در مناطق 

 

 عملیاتی حضور یافت  وپس از یک نبرد قهرمانانه 

 

 در جبهه بستان به همراه تعدادی از دوستانش 

 

 پرواز نمود. 

 

  

  

 

 روحش شاد وراهش پررهرو باد

 

 

                        

    

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید