قسمتی از سخنان شهید جمشید شیرشکن:

 

 

قسمتی از سخنان شهید جمشید شیرشکن: 

 

این انقلاب وارث خون شهدای بسیاری است در حفظ تاریخی 

 

 ماندن این خون امت و کوشش نمایید. بنده حقیر به جبهه های 

 

 جنگ عزیمت نموده ام که اگر لایق بودم و شهید شدم از شما امت 

 

 حزب الله می خواهم که حضور همیشه خود را در صحنه مستحکم تر  

 

نمایید برای خداوند متعال در نمازهای جمعه و جماعت ، و دعای کمیل  

 

شرکت نمایید..

 

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید