شهدای آغاجاری که در خرمشهر قهرمان

 

شهدای آغاجاری که در خرمشهر قهرمان

 و یا آزادی آن راهی آسمان شدند

 

شهید اسماعیل گودرزی

شهید علی اکبر تاراج

شهید حیدر جام گوهری

شهید بهنام خاوری

شهید ناصر ایزد

شهید ابراهیم امیری

شهید سید محمد علی پوسایی

شهید حسین طیبی

شهید الیاس قنواتی

شهید عباس کلاه کج

/ 0 نظر / 7 بازدید