قسمتی از سخنان شهید محمد علی پوسایی :

 

 

 

قسمتی از سخنان شهید محمد علی پوسایی :

اما شما جوانانی که عاشق استقلال و

آزادی هستید و گول گروهکها ی خود

فروخته  ای مانند :حرب توده  ،

چریکهای فدایی خلق و منافقین را

خورده اید . شما باید بدانید که این

اسلام است که همه چیز دارد و این

فقط روحانیت میباشد که میتواند ایران

را از زیر بار استعمار شرق و غرب

نجات بدهد . زیرا هر کدام از این

گروهکها را که می بینید یا به شرق

وابسته اند و یا به غرب تنها اسلام است

که با تمام ابعادش مستقل میباشد

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید