قسمتی از سخنان شهید الیاس قنواتی:

 

قسمتی از سخنان شهید الیاس قنواتی:

 

مبادا به این انقلاب ضربه بزنیدکه در برابر خون شهدا در روز

قیامت مسئول هستیم و خدای ناکرده اگر سنگی در لای این

انقلاب با اعمالمان و رفتارمان بیندازیم خدا شاهد است در روز

محشر اول پل صراط،  شهدا ما را باز خواست خواهند کرد...

/ 0 نظر / 6 بازدید