تصاویر حضور رزمندگان آغاجاری در میادین نبر د 6

 

 تصاویر حضور رزمندگان آغاجاری در میادین نبر د 6

 

 

 

حضور رزمندگان آغاجاری در میادین نبرد:

 

 

حضور رزمندگان آغاجاری در میادین نبرد:

 

 

حضور رزمندگان آغاجاری در میادین نبرد:

 

 

 

شهیدان: حمد الله قنواتی و اصغر قنواتی:

 

 

 

حضور رزمندگان آغاجاری در میادین نبرد:

 

   

یادشان گرامی باد

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید