پرواز آسمانی

 

 

 

  

 

 

 

 

پرواز آسمانی

 

دو نفر از رزمندگان اسلام که مشغول خنثی نمودن مین های

به  جا مانده ازحضور نیروهای صدام در نفت شهر بودند ، بر

اثر انفجار  به آسمان ها پرواز کردند.شهید نادر سعادتی بر

روی دوش مردم قصر شیرین تشییع و درروستای  شتر مل

آرام گرفت. همچنین دوست دیگرش  علی رستمی هم با

حضور گسترده ی مردم تشییع و به خاک سپرده شد.

همچنین  عبدالرضا قربان علی از  مسئولین نظارت  بر مین

زدایی کشور بر اثررفتن روی مین ضد تانک به شهادت رسید.

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید