تشییع مادر شهید جهان آرا

 

            

 

 

تشییع مادر شهید جهان آرا

 

مادر شهیدان سید محمد ، سید محسن و سید محمد

علی جهان آراء درمیان حزن و اندوه مردم تهران تشییع

  و در بهشت زهرا به فرزندان شهیدش ملحق شد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید