یادی از چند شهید شهرستان امیدیه :

علی اصغر حیدری

علی اصغر حیدری
تولد: 1343

شهادت: 1365

محل تولد: امیدیه

محل شهادت: شلمچه

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

علی پناهیان

علی پناهیان
تولد: 1345

شهادت: 1365

محل تولد: امیدیه

محل شهادت: جزیره مجنون

+++++++++++++++++++++++++++++

شاهرخ کمائی

شاهرخ کمائی 


محل تولد: امیدیه

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

فرهاد حق پرست قمیشه

فرهاد حق پرست قمیشه
تولد: 1340

شهادت: 1361

محل تولد: امیدیه

++++++++++++++++++++++++

عبدالسعید دبیرفدعمی

عبدالسعید دبیرفدعمی
تولد: 1344

شهادت: 1361

محل تولد: امیدیه

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

محمدرضا قنواتی

 

محمدرضا قنواتی 
تولد: 1336

شهادت: 1359

محل تولد: آبادان

محل شهادت: آبادان

 محل شهادت: فکه . والفجر مقدماتی

 

یادشان گرامی باد

 

/ 0 نظر / 8 بازدید