زادگاه من .....

 

یک بوسهء دیگر مانده ....
تا همهء من در تو تمام شود.....
من مرگ کبوتر رادیده ام......
و کفتر بازی که بر سینهء به خون نشستهء کفترش آخرین بوسه رامیزد....
عجیب این بوسهء آخر تمام میکند مرا....
همهء بودنم را....
و بقولقیصر امین پور عزیز.....

تو که نیستی نه هست های ما چونان که بایدند.....

و نه بایدها.....

و بقول خودم : شما که نباشید ، هرچه که هست رنگ

نبودنتان را به خود می گیرد، حتیبودنمان.....

تقدیم به همهء شهیدان گلگون کفن و مظلوم آغاجار

 

 

 

سردارانِ بزرگ و بی ادعای جنگ ....

صدایم را میشنوید؟...

شقایقای بی ادعا....

هنوز گلزار، داغدار پرپر شدنتاناست....

و هنوز نام آغاجاری به اعتبار اشهادت سرخ شمابلند

است...

پروانه های عاشق.....

به بالهای سوخته بر شمع شماسوگند که رشادتان را تا

همیشه تاریخ پاس میداریم....

نه تنها بر فرازسر در مدارس  و  بر بلوارهای

شهرمان.....

که در این سینه های آکندهاز عشق و یاد شما.....

دلاوران کوچه های خاکی.....

شیرمردانِ باورهایافلاکی....

غرور آفرینان دستهای پینه بسته و مادران دلشکسته....

سلامو درودو بر خاکی که تمام افتخارش ذرات وجود شماست.

 

روح دلاور مرد دشت لاله ها شاد باد و یادش گرامی....

دیگه هیچ گلی تو دنیامثه تو پیدا نمیشه

تو همون شقایقی که عاشقی واسه همیشه

دیگه هیچ گلیتو دنیا مثه تو ستودنی نیست

دیگه هیچ باور عشقی مثه تو روییدنینیست

دیگه لاله های سرخ هم ، رنگ سرخ خون ندارن

مثه عشق تو شقایق ،عشقاشون جنون ندارن

/ 0 نظر / 3 بازدید