باران رحمت الهی .....

 

 

باران رحمت الهی .....

 

ابراهیم امیری :

 

از شهدای آغاجاری به دوستانش گفته بود که از خداوند         می خواهم  اگر شهادتم مورد قبول درگاهش قرار گرفت در روز تشییع جنازه ام باران رحمت را برمردم نازل کند ، که این دعا مستجاب شد و در روز تشییع جنازه اش باران رحمت الهی نازل شد....

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید