وصیت نامه ی شهید عبدالرسول سادات

 

بنام خداى شهدا

 این وصیت نامه یک پاسدار به هنگام اهداى خون خود درراه اسلام

 نه درفکر مال است ونه در فکر جان.  نه  درفکر زندگی است

 ونه در فکر فرزند.  زیرا الله نگهدارش است . بلکه با قلبى مملو

ازعشق به الله و اسلام نسبت به رهبرش امام خمینى و هموطنانش

 چنین مى نویسد:

 والدین خوبم من به شما تعلق ندارم فرزند اسلام هستم.

 سرباز جانبازخمینى هستم. شما رابه خدا خمینى را تنها نگذارید.

 به مردم بگویید دعوا واختلافات را کنار بگذارید براى کمک به جنگ

 فقط کشاورزى کنید و دامپرورى نمایید.

 عزادارى لازم نیست

والسلام

1/10/59

/ 0 نظر / 24 بازدید