از سخنان شهید نورالله طواف

 

 

   از سخنان شهید نور الله طواف :

 

مواظب باشید که رابطه جای ضابطه

 

را نگیرد.

 

برقبرم حک کنید

 

 سرباز خمینی  .   

             

 

 

/ 8 نظر / 6 بازدید
یک میهن پرست

این اشتباهه که بگن سرباز خمینی نه درستش سرباز ایران است

یک میهن پرست

این اشتباهه که بگن سرباز خمینی نه درستش سرباز ایران است

یک میهن پرست

این اشتباهه که بگن سرباز خمینی نه درستش سرباز ایران است

یک میهن پرست

این اشتباهه که بگن سرباز خمینی نه درستش سرباز ایران است

یک میهن پرست

این اشتباهه که بگن سرباز خمینی نه درستش سرباز ایران است

یک میهن پرست

این اشتباهه که بگن سرباز خمینی نه درستش سرباز ایران است

یک میهن پرست

این اشتباهه که بگن سرباز خمینی نه درستش سرباز ایران است

یک میهن پرست

این اشتباهه که بگن سرباز خمینی نه درستش سرباز ایران است