روایت شهید دقایقی از شهید علیدادی

 

انگیز و آموزنده است.

شهید بزرگوار برادر علی دادی از کسانی نبود که تازه با اسلام آشنا شده باشد. از کسانی بود که همراه شهدایی ازجمله پرخیده و همراهی و نساج و دیگر شهدا، از جوانان پر فکری بودند که قبل از انقلاب خیلی از چراها را پاسخ می دادند و آن زمانی که بحث الحاد بود، بحث اسلام و کمونیسم و سوسیالیزم بود اینها افکار توحیدی عمیقی داشتند و جوابگوی خیلی از کسانی بودند که شک و تردید داشتند. اینها اهل فکر و یقین بودند خیلی از چراهایی که خیلی ها نمی پرسیدند اینها می پرسیدند و با ذهن فعال و با یقین وارد مسئله می شدند...

مثل شهید علی دادی قبل از انقلاب فعالیت می کردند اسلحه حمل می کردند و وسائل نظامی داشتند و در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی خدمت کردند...

حماسه های شهید علی دادی در خرمشهر چیزی نیست که بنده بخواهم بیان کنم. بچه هایی که کنار ایشان بودند و بعضی ها شهید شدند همه می دانند خرمشهر آن موقع غریب بود و مظلوم بود آن وقتی که خرمشهر آن وضع را داشت، همچون علی دادی از فرمانده هان ما بودند که از این شهر دفاع می کردند و حماسه می آفریدند. وصیت نامه شهید را بخوانید سراسر معناست. آیه ای که در اول وصیت آوردند آیه الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا، آیه بسیار مهمی است. چقدر زیباست زندگی و حیات آزمایش است و خدا شما را آفرید تا بیازماید که چه کسی بهتر است و عملش احسن تر است. این شهید بزرگوار در عملیات کربلای 2 حماسه آفرید و مردانه جنگید و شهید شد.

روزی که فشار دشمن از طریق تنها جاده ای که از طرف ارتفاع صخره ای (ارتفاع شهید علی دادی) داشت زیاد می شد، این برادر با جمع نیروهایی که آنجا بودند مقاومت مردانه ای کرد و وقتی دید که بعضی از برادران در اثرشدت فشار آتش خوف دارند مردانه روی خاکریز راه می رفت و خودش را در کانال مخفی نمی کرد تا به بچه ها روحیه بدهد...

ما در حین عملیات، توفیق بود و ایشان را دیدیم و زیارت کردیم و یک روحیه مردانه و شجاعانه داشت و با شهادت خودش درس بزرگی از زندگی حسینی و حسین وار زیستن و مقلد واقعی امام بودن را به ما آموخت و ما جدا درس گرفتیم و انشاء الله جوانانی که او را می شناسند از او تجلیل می کنند و دنباله رو چنین شهدایی خواهند بود.

/ 0 نظر / 8 بازدید