شهدای خرداد ماه آغاجاری

 

 

شهدای خرداد ماه آغاجاری

 خرداد ماه سالروز عروج تعدادی از شهدای آغاجاری بود.

 مردان بزرگی  که در این ماه راه عروج آسمان ها را برگزیدند

 و برای همیشه  ماندگار شدند.

اسامی این شهداء عبارت است از :

 

++ شهید محمد رضا بلادی در تاریخ 28 / 3 / 1360

و در دارخوین و عملیات فرمانده ی کل قوا ، خمینی

روح خدا

++ شهید عباس سلیمانزاده در تاریخ 21 / 3 / 1360

و در دارخوین و عملیات فرمانده ی کل قوا ، خمینی

 روح خدا

 

++ شهید عین الله آور ، در تاریخ 21/3/1360 و

در دارخوین و عملیات فرمانده ی کل قوا ، خمینی

روح خدا

 

++ شهید اسماعیل مختاری ، در تاریخ 21/3/1360 و

 در دارخوین و عملیات فرمانده ی کل قوا ، خمینی

روح خدا

 

++ شهید جمشید شیرشکن ، شهادت در تاریخ

 27/3/ 1364 و در مریوان به دست ضد انقلابیون

++ شهید علی رضا علی محمدی ، شهادت در

تاریخ 27/3/ 1364 و در مریوان به دست ضد

 انقلابیون

++ شهید حیدر جام گوهری   ، در تاریخ 4/3/1367

در شلمچه

 

++ شهید حسین داودی در تاریخ 30 / 3 / 1360 

 و در آغاجاری

یادشان گرامی و روحشان شاد باد

/ 0 نظر / 5 بازدید