پاسدار شهید اصغر سوقی:

     

 

 

پاسدار شهید اصغر سوقی:

 

از افرادی بود که حالت معنوی خاصی داشت. اکثر افراد به او می گفتند

 

که تو شهید می شوی. ما را فراموش نکن. برای ما هم دعا کن.

 

اصغر با خلوص نیت خاصی می گفت : شهادت نصیب خوبان می شود ولی

 

من....

 

در نماز و  عبادت در مقر تیپ همیشه جلو دار بود. تا صدای اذان بلند

 

می شد ، با عجله وضو می گرفت و به طرف مسجد می رفت و نمازش را

 

با خلوص و حالت معنوی خاصی می خواند. در جبهه هم همینطور بود.

 

نماز شبش را در موقعی که اکثر رزمندگان بر اثر

 

خستگی در خواب بودند ، می خواند و در دل شب و در بیابان های  

جبهه ها گریه ها می کرد و شاید از خدا می خواست که شهادت را نصب

 

او کند و دعایش خیلی زود

 

مستجاب شد و در جبهه بر اثر ترکش خمپاره به دیدار معشوق شتافت و به

 

پرواز خود ادامه داد. شهادت او تمام افرادی که حتی یک بار هم او را

 

دیده بودند ناراحت کرد و اشک همه را در آورد و بر ماست که ادامه

 

دهنده ی  راه خونبار او باشیم.

 

 

                                                    یادش گرامی و جاوید باد...

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید