عکس هایی از شهدای دفاع مقدس آغاجاری 2

 

عکس هایی از شهدای دفاع  مقدس آغاجاری 2

شهید قاسم جمعه پورنیان در جبهه :

 

 

تعدادی از رزمندگان گردان آغاجاری در جبهه ها:

 

حضور رزمندگان آغاجاری در جبهه ها.و شهید جمعه پورنیان:

 

تعدادی از رزمندگان دفاع مقدس گردان آغاجاری:

 

 

 

 

تعدادی از رزمندگان دفاع مقدس گردان آغاجاری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 69 بازدید