وصیتنامه شهید احمد آقاجری

 

 

باسمه تعالی

 

وصیتنامه  شهید احمد آقاجری

 

       بایاد خدا

خدایا تورا شکر می کنم که به من کمک کردی تا تورا بشناسم ودرراه تو مبارزه کنم،تو را سپاس که به من شناخت عطاکردی ، تا خودرا از ظلمت رانده وبه راه تو هدایت شوم، تو را سپاس که به ما رهبری آگاه وفقیهی دانشمند دادی تا در زیر سایه ایشان وولایت فقیه زندگی شرافتمندانه ای داشته باشیم 0 اسلام مکتبی حیاتبخش ورهایی از قید وبند اسارت است ، پس دائم به دستورات واحکام آن عمل کنید ، ما راهی بهتر از این پیدا نکرده واین راه را با چشم باز انتخاب کرده ایم ، اکراه وزور هم دربین نبود، پس ای مردم مارا  دریابید وحرف مارا بخاطر بسپارید وخون شهیدان را چراغ راهتان قرار دهید تا هرگز به انحراف کشیده نشوید ، درمرگ من هیچ بخود غم واندوه راه ندهید .چون من راهی را رفته ام که راه امام حسین (ع) وراه مردان خداست. خون ما که از خون امام حسین (ع) رنگین تر نیست 0

 

 

                                                             والسلام

احمد آقاجری

 

/ 0 نظر / 13 بازدید