شهدا :

 

شهدا :

 

سن شان  کم بود.

 

دلبسته به دنیا نبودند.

 

بی گناه بودند.

 

صبور و مقاوم بودند.

 

شجاعت زیادی داشتند.

 

به همه سفارش می کردند که امام ( ولایت فقیه ) را تنها

نگذارید.

 

با خوشحالی به طرف میادین شهادت می رفتند.

 

از  خدا می خواستند که شهادت نصیب انها شود.

 

شهدا را می گویم.

 

شهدای آغاجاری ، شهدای امیدیه و شهدای خورستان.

 

و شهدای تمام ایران.

 

یادشان همیشه گرامی باد.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید