یادی از یادگاران دفاع مقدس آغاجاری 3

رفتن روی میدان مین

وقتی در شب عملیات والفجر مقدماتی  کار سخت

شده بود - به چند داوطلب برای رفتن روی میدان

مین نیاز بود و شهید محمد علی رفیعی نژاد داوطلبانه

روی میدان مین رفت و چند لحظه ی بعد مین های پیکرش

را به چند متر دور تر پرتاب نمودند و برای همیشه مفقود

الاثر شد- البته از نظر ما وگرنه در نزد آسمانیان شناخته

شده تر گردید.

 

++++++++++++++++++++++++++

 

با گروهک هایی که می خواستند مدرسه

را تعطیل کنند درگیر می شد

 

بساط گروهک ها در مدرسه ها باز شده بود.

آنها تلاش داشتند از موقعیت انقلاب سوء

استفاده کنند و مدرسه ی اباذر( شهید تاراج فعلی )

را تعطیل کنند. او به همراه دوست صمیمیش شهید

علی رحم موسوی خاص چندین بار کارشان به

درگیری فیزیکی کشید .

او در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسید.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++

 

ابراهیم به جای دانشگاه دنیا - راهی

دانشگاه اخرت شد

 

ابراهیم امیری  در سفارش نامه اش نوشته:

بارالها توشه ی عمر از کف رفت و در این کوتاه مدت اعمال

زشتمان چنان بوده،  ظلمت در بینمان افکنده که یکباره تو

را فراموش کردیم و وجودمان سر گردان این خراب آباد پر

غوغا گردید .خدایا محبت و مهر بانی ات را با این بنده ی

 حقیر چگونه گویم و چطور توصیف الطاف ملکوتی ات کنم، 

 حال آنکه در محضر تو گستاخ از آنهمه محبت،  هر عمل

 قبحی را بجای آوردیم ،

 

و شهادت در عملیات کربلای ۵ روی داد.

++++++++++++++++++++++++++++++++

 

/ 0 نظر / 13 بازدید