وصیت نامه شهید عین الله آور

 

 

باسمه تعالی

 

وصیت نامه شهید عین الله آور

سنگر خانه ی من ، تفنگم زن من و راه من راه امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی است .اگر زمانی شهید شدم و جسد را نیاوردند ناراحت نباشید،  چون هر کجا که من افتاده و به شهادت رسیدم ، همانجا زمین خداست در عزایم گریه نکنید و خرج ندهید و برادر دیگرم را بجای من به سپاه بفرستید مبادا از امام دست بردارید. این امام بود که به ما آزادی بخشید و راه بزرگواری را به مانشان داد 0 مبادا روزی رسد که چون غریق برای نجات خود به کف دریا دست بیندازید که غرق شوید،  بلکه ما کشتی نجات خود را پیدا کرده ایم و دستور ناخدا ی او را باید مو به مو عمل نماییم وبرای من اگر عمری باقی بماند تا بر قراری جمهوری اسلامی در سطح جهان مبارزه خواهم کرد 0 مادرم مرا دعا کن و مرا ببخش تا خداوند دعای مرا که همان شهید شدن است را بپذیرد 0

 انشاء الله

والسلام

 

عین الله آور

 

 

 

 

/ 12 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شبنم

برای شادی خانواده های رزمندگان همه باهم سریال قهوه تلخ را می بینیم اورجینالشو می خریم و توی دستگاه می بینیم و لذت می بریم سریال قهوه تلخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داره سی دی و دی وی دی قهوه تلخ توی روزنامه فروشیها و ویدئوکلوپها و غیره است[قهقهه]

شبنم

برای شادی خانواده های رزمندگان همه باهم سریال قهوه تلخ را می بینیم اورجینالشو می خریم و توی دستگاه می بینیم و لذت می بریم سریال قهوه تلخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داره سی دی و دی وی دی قهوه تلخ توی روزنامه فروشیها و ویدئوکلوپها و غیره است[قهقهه]

شبنم

برای شادی خانواده های رزمندگان همه باهم سریال قهوه تلخ را می بینیم اورجینالشو می خریم و توی دستگاه می بینیم و لذت می بریم سریال قهوه تلخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داره سی دی و دی وی دی قهوه تلخ توی روزنامه فروشیها و ویدئوکلوپها و غیره است[قهقهه]

شبنم

برای شادی خانواده های رزمندگان همه باهم سریال قهوه تلخ را می بینیم اورجینالشو می خریم و توی دستگاه می بینیم و لذت می بریم سریال قهوه تلخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داره سی دی و دی وی دی قهوه تلخ توی روزنامه فروشیها و ویدئوکلوپها و غیره است[قهقهه]

شبنم

برای شادی خانواده های رزمندگان همه باهم سریال قهوه تلخ را می بینیم اورجینالشو می خریم و توی دستگاه می بینیم و لذت می بریم سریال قهوه تلخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داره سی دی و دی وی دی قهوه تلخ توی روزنامه فروشیها و ویدئوکلوپها و غیره است[قهقهه]

شبنم

برای شادی خانواده های رزمندگان همه باهم سریال قهوه تلخ را می بینیم اورجینالشو می خریم و توی دستگاه می بینیم و لذت می بریم سریال قهوه تلخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داره سی دی و دی وی دی قهوه تلخ توی روزنامه فروشیها و ویدئوکلوپها و غیره است[قهقهه]

شبنم

برای شادی خانواده های رزمندگان همه باهم سریال قهوه تلخ را می بینیم اورجینالشو می خریم و توی دستگاه می بینیم و لذت می بریم سریال قهوه تلخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داره سی دی و دی وی دی قهوه تلخ توی روزنامه فروشیها و ویدئوکلوپها و غیره است[قهقهه]

شبنم

برای شادی خانواده های رزمندگان همه باهم سریال قهوه تلخ را می بینیم اورجینالشو می خریم و توی دستگاه می بینیم و لذت می بریم سریال قهوه تلخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داره سی دی و دی وی دی قهوه تلخ توی روزنامه فروشیها و ویدئوکلوپها و غیره است[قهقهه]

شبنم

برای شادی خانواده های رزمندگان همه باهم سریال قهوه تلخ را می بینیم اورجینالشو می خریم و توی دستگاه می بینیم و لذت می بریم سریال قهوه تلخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داره سی دی و دی وی دی قهوه تلخ توی روزنامه فروشیها و ویدئوکلوپها و غیره است[قهقهه]

شبنم

برای شادی خانواده های رزمندگان همه باهم سریال قهوه تلخ را می بینیم اورجینالشو می خریم و توی دستگاه می بینیم و لذت می بریم سریال قهوه تلخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داره سی دی و دی وی دی قهوه تلخ توی روزنامه فروشیها و ویدئوکلوپها و غیره است[قهقهه]